Bedrijfsgegevens - Onze afdruk en de algemene voorwaarden

Levering op afspraak. Alle gegevens zijn gebaseerd op informatie die door onze klanten aan ons werd verstrekt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van deze informatie. Verbonden aan de aankoop van onroerend goed, wordt de overdrag belasting, notaar en griffierechten betaald door de koper. De Makelaarscourtage, zoals gebruikelijk in Spanje, betaald de verkoper. 

Bedrijfsgegevens

Notering van contactgegevens en verantwoordelijkheidsgebieden:

Tierra Mallorca S.L.
Av. Marqués del Palmer Nº 3
07638 Colonia de Sant Jordi
Mallorca (Spanje)
C.I.F.: B-57146268

Tel: (0034) 971 66 92 93
Fax: (0034) 971 66 05 26
E-mail: info@tierra-mallorca.com
Internet: www.tierra-mallorca.com

Manager: Leonardus Hoogewerf

Openingstijden: Ons kantoor is open van maandag tot vrijdag, 9.30 bis 17:30 klok klok. Buiten deze uren, we zijn blij om afspraken te maken op afspraak.

Administratief contactpersoon voor ons domein is:

Tierra Mallorca S.L.
Management: Leonardus Hoogewerf
Av. Marqués del Palmer Nº 3
07638 Colonia de Sant Jordi - Mallorca (Spanje)

Copyright en Disclaimer:

De lay-out van deze website en het auteursrecht op de teksten en de beelden zijn van Tierra-Mallorca, en zijn wettelijk beschermd. De inhoud van deze site is strikt beperkt tot algemene informatie. Een aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit wordt in elk geval aanvaard.


De rechtbank van Hamburg (Duitsland) heeft verklaard op 12.05.1998 dat de uitgever van een website kan moeten verantwoorden voor het opnemen van een link op de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan worden voorkomen door zich expliciet te distantiëren van deze inhoud. Wij hebben links op onze site naar andere sites op het internet. Wij willen benadrukken dat wij geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op onze website, inclusief alle subpagina's. Deze verklaring geldt voor alle links op onze homepage en voor de inhoud van pagina's waarnaar koppelingen of banners.

Een aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid, nauwkeurigheid, geldigheid en naleving van de wet wordt in elk geval aanvaard.

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

In overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI-CE), informeert TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL dat het eigenaar is van de website www.tierra-mallorca. com. In overeenstemming met de eis van artikel 10 van de voormelde wet, informeert TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL over de volgende informatie:De eigenaar van deze website is TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL, met CIF B57146268 en hoofdkantoor in AVENIDA MARQUES DEL PALMER, 3 07638, COLONIA DE SANT JORDI (ILLES BALEARS), geregistreerd in het Mercantile Register, in volume 1915, folio 136 , blad PM-41220 en registratie 1. Het e-mailadres van contact met het bedrijf is: info@tierra-mallorca.com

De eigenaar van deze website is TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL, met CIF B57146268 en hoofdkantoor in AVENIDA MARQUES DEL PALMER, 3 07638, COLONIA DE SANT JORDI (ILLES BALEARS), geregistreerd in het Mercantile Register, in volume 1915, folio 136 , blad PM-41220 en registratie 1. Het e-mailadres van contact met het bedrijf is: info@tierra-mallorca.com

De website van TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL biedt een grote verscheidenheid aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid op zich voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

De juistheid en rechtmatigheid van de informatie verstrekt door de gebruiker in de formulieren uitgegeven door TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten aangeboden door de website.
Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens aangeboden door TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, goede zeden, goede gewoonten of openbare orde, of die op enige andere manier schade aan de rechten van derden of dezelfde werking van de website.

Koppel beleid en aansprakelijkheidsvrijstellingen

TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op haar website en verklaart dat deze in geen geval zal overgaan tot het onderzoeken of uitoefenen van enige vorm van controle over de inhoud van andere sites in het netwerk. Evenzo garandeert dit niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarachtigheid, geldigheid of rechtmatigheid van sites buiten uw eigendom die via de links toegankelijk zijn.

TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL verklaart alle nodige maatregelen te hebben genomen om schade aan de gebruikers van haar website te voorkomen, die kan voortvloeien uit het browsen op haar website. Dientengevolge is TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL in geen geval verantwoordelijk voor enige schade die het surfen op het internet de gebruiker kan toebrengen.

modificaties

TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL behoudt zich het recht voor om de wijzigingen aan te brengen die het gepast acht, zonder voorafgaande kennisgeving, in de inhoud van haar website. Zowel met betrekking tot de inhoud van de website, als in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dergelijke wijzigingen kunnen via haar website worden aangebracht door middel van een ontvankelijke vorm en zijn bindend gedurende de tijd dat ze op de website worden gepubliceerd en tot ze door de daaropvolgende geldig worden gewijzigd.
Prijsaanduiding.

Op elke aangeboden reservering wordt de prijs vermeld en als deze BTW of een andere belasting bevat die, indien van toepassing, van toepassing is. De prijzen die op het scherm worden weergegeven, zijn die welke op elk moment geldig zijn, met uitzondering van typografische fouten. Wanneer de prijs anders is om de hierboven genoemde reden, zal $ Empresa de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen alvorens verder te gaan met het verzamelen van de reservering.


Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het behandelingssysteem van TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL met CIF B57146268 en hoofdkantoor in AVENIDA MARQUES DEL PALMER, 3 07638 , COLONIA DE SANT JORDI (ILLES BALEARS), om de verbintenissen tussen beide partijen te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen. In overeenstemming met de geldende voorschriften, meldt TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven genoemde voorschriften.Totdat u ons iets anders vertelt, begrijpen wij dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt om ons op de hoogte te stellen van enige variatie en dat we uw toestemming hebben om ze voor de genoemde doeleinden te gebruiken. TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL deelt mee dat het de gegevens zal behandelen op een wettige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, exacte en bijgewerkte manier. Daarom verbindt TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen, zodat deze onverwijld worden geëlimineerd of rechtgezet wanneer ze onjuist zijn

In overeenstemming met de rechten die door de huidige regelgeving op het gebied van gegevensbescherming worden verleend, kunnen de rechten op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, schrapping, portabiliteit en verzet tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en toestemming voor de behandeling worden uitgeoefend. van hen, leidend uw verzoek naar het postadres hierboven vermeld of naar de e-mail info@tierra-mallorca.com.
U kunt naar de bevoegde controleautoriteit gaan om de claim voor te leggen die u passend acht.

Intellectuele en industriële eigendom

TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL op zich of als gevolmachtigde, eigenaar is van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de daarin vervatte elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL. Ze zullen daarom door het Spaanse rechtssysteem beschermd worden als intellectueel eigendom, zowel Spaanse als Europese regelgeving op dit gebied, evenals internationale verdragen met betrekking tot het onderwerp en ondertekend door Spanje.

Alle rechten voorbehouden. Volgens de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom zijn de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de methode om de inhoud van deze webpagina geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor commerciële doeleinden, uitdrukkelijk verboden. in enige ondersteuning en op elke technische manier, zonder de toestemming van TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten van TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL te respecteren. U kunt de elementen van de portal visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang deze uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's van TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL

Juridische acties, toepasselijke wetgeving en rechtsmacht

TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL behoudt zich ook het recht voor om civiele of criminele acties aan te spannen die zij geschikt acht voor het oneigenlijk gebruik van haar website en inhoud, of voor de schending van deze voorwaarden.
De relatie tussen de gebruiker en de provider wordt geregeld door de geldende regels en is van toepassing op Spaans grondgebied. Als er een geschil ontstaat, kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of naar de gewone jurisdictie, in overeenstemming met de regels inzake bevoegdheid en bevoegdheid in dit opzicht. TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL heeft zijn adres in ILLES BALEARS, Spanje.
Über Google ÜbersetzerCommunityMobilÜber GoogleDatenschutzerklärung & NutzungsbedingungenHilfeFeedback geben
Klicke hier, um alternative Übersetzungen zu bearbeiten und anzusehen.