Onze informatie over gegevensbescherming ontworpen om Cookies en sociale netwerken

Bescherming van de privacy

De exploitanten van deze pagina’s nemen zich de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ter harte. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften en deze verklaring over de bescherming van de privacy.

Onze website kan in de regel zonder vermelding van persoonsgegevens gebruikt worden. Wanneer op onze website persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) geregistreerd worden, gebeurt dit, in de mate van het mogelijke, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij maken u erop attent dat de gegevenstransmissie in het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige en perfecte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Cookies

De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer geplaatst worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw toestel bewaard, tot u ze wist. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en cookies enkel in specifieke gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Door het deactiveren van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u vermelde contactgegevens voor bewerking van de aanvraag en voor bijkomende vragen bij ons bewaard. Deze gegevens geven wij zonder uw instemming niet door.

 

Verklaring inzake de bescherming van de privacy voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar bewaard.

In geval van de activering van de IP-anonymatisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere onderschrijvende staten van de Europese Economische Ruimte op voorhand ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Verder kunt u registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link de browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie gezet dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren

 

Verklaring inzake de bescherming van de privacy voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-button)

Op onze websites zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of aan de “like-button” (“Vind ik leuk”) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt via het plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Wanneer u de Facebook “like-button” aanklikt terwijl u met uw Facebook-account ingelogd bent, kunt u de inhoud van onze websites met uw Facebook-account linken. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van de websites de inhoud van de doorgestuurde gegevens en hun gebruik door Facebook niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake de bescherming van de privacy van Facebook op http://www.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wenst dat Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit de gebruikersaccount.

 

Verklaring inzake de bescherming van de privacy voor het gebruik van Twitter

Op onze websites zijn functies van de Twitter dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers meegedeeld. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter gestuurd. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van de websites de inhoud van de doorgestuurde gegevens en hun gebruik door Twitter niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake de bescherming van de privacy van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Uw instellingen voor de bescherming van de privacy bij Twitter kunt u in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings veranderen.

 

Verklaring inzake de bescherming van de privacy voor het gebruik van Google +1

Onze websites maken gebruik van functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Registratie en doorgeven van informatie: Met behulp van de +1-kno kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde informatie van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u voor een inhoud +1 verstrekt hebt als informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 bekeken hebt. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plekken op websites en advertenties in het internet getoond worden.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minstens de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account gebruikt hebt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers getoond worden die uw e-mailadres kennen of die over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Naast de uitgelegde gebruiksdoelen wordt de door u ter beschikking gestelde informatie overeenkomstig de geldende privacybepalingen van Google gebruikt. Google publiceert mogelijkerwijs samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers resp. geeft deze door aan gebruikers en partners, bijvoorbeeld publishers, adverteerders of verbonden websites.

 

Bron: eRecht24