Onze informatie over gegevensbescherming ontworpen om Cookies en sociale netwerken

Bescherming van de privacy

De exploitanten van deze pagina’s nemen zich de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ter harte. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften en deze verklaring over de bescherming van de privacy.

Onze website kan in de regel zonder vermelding van persoonsgegevens gebruikt worden. Wanneer op onze website persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) geregistreerd worden, gebeurt dit, in de mate van het mogelijke, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij maken u erop attent dat de gegevenstransmissie in het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige en perfecte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Cookies

De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer geplaatst worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw toestel bewaard, tot u ze wist. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en cookies enkel in specifieke gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Door het deactiveren van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

 

Contactformulier

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het behandelingssysteem van TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL met CIF B57146268 en hoofdkantoor in AVENIDA MARQUES DEL PALMER, 3 07638 , COLONIA DE SANT JORDI (ILLES BALEARS), om aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de relatie die we met u hebben. In overeenstemming met de geldende voorschriften, meldt TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven genoemde voorschriften. TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL deelt mee dat het de gegevens zal behandelen op een wettige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, exacte en bijgewerkte manier. Daarom verbindt TIERRA MALLORCA REAL ESTATES SL zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen, zodat deze onverwijld worden geëlimineerd of rechtgezet wanneer ze onjuist zijn. In overeenstemming met de rechten die door de huidige regelgeving op het gebied van gegevensbescherming worden verleend, kunnen de rechten op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, schrapping, portabiliteit en verzet tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en toestemming voor de behandeling worden uitgeoefend. van hen, leidend uw verzoek naar het postadres hierboven vermeld of naar de e-mail info@tierra-mallorca.com. Eveneens en in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische handel, vragen wij in artikel 21 ook om uw uitdrukkelijke toestemming om reclame te maken voor onze producten of promoties waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn, per elektronische post of op gelijkwaardige wijze via elektronische communicatie. Wij informeren u dat u te allen tijde de toestemming voor het ontvangen van commerciële communicatie kunt intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: info@tierramallorca.com. 

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u vermelde contactgegevens voor bewerking van de aanvraag en voor bijkomende vragen bij ons bewaard. Deze gegevens geven wij zonder uw instemming niet door.

 

Verklaring inzake de bescherming van de privacy voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar bewaard.

In geval van de activering van de IP-anonymatisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere onderschrijvende staten van de Europese Economische Ruimte op voorhand ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Verder kunt u registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link de browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Google Inc. is een bedrijf dat zich houdt aan 'Privacy Shiels' (privacy shield) dat garandeert dat alle overgedragen gegevens worden behandeld met een niveau van bescherming volgens de Europese regelgeving. U kunt gedetailleerde informatie hierover raadplegen via de volgende koppeling: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie gezet dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren

 

Verklaring inzake de bescherming van de privacy voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-button)

Op onze websites zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of aan de “like-button” (“Vind ik leuk”) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt via het plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Wanneer u de Facebook “like-button” aanklikt terwijl u met uw Facebook-account ingelogd bent, kunt u de inhoud van onze websites met uw Facebook-account linken. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van de websites de inhoud van de doorgestuurde gegevens en hun gebruik door Facebook niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake de bescherming van de privacy van Facebook op http://www.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wenst dat Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit de gebruikersaccount.

 

Verklaring inzake de bescherming van de privacy voor het gebruik van Twitter

Op onze websites zijn functies van de Twitter dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers meegedeeld. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter gestuurd. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van de websites de inhoud van de doorgestuurde gegevens en hun gebruik door Twitter niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake de bescherming van de privacy van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Uw instellingen voor de bescherming van de privacy bij Twitter kunt u in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings veranderen.

 

Verklaring inzake de bescherming van de privacy voor het gebruik van Google +1

Onze websites maken gebruik van functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Registratie en doorgeven van informatie: Met behulp van de +1-kno kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde informatie van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u voor een inhoud +1 verstrekt hebt als informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 bekeken hebt. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plekken op websites en advertenties in het internet getoond worden.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minstens de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account gebruikt hebt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers getoond worden die uw e-mailadres kennen of die over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Naast de uitgelegde gebruiksdoelen wordt de door u ter beschikking gestelde informatie overeenkomstig de geldende privacybepalingen van Google gebruikt. Google publiceert mogelijkerwijs samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers resp. geeft deze door aan gebruikers en partners, bijvoorbeeld publishers, adverteerders of verbonden websites.


Google Adwords

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde bijhouden van conversies. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit niet te doen door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.com/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

 

 

Bron: eRecht24